Udskriv

Ny ansøgningsrunde til A.P. Mølles Fond

Tirsdag den 23. september igangsættes anden ansøgningsrunde til A.P. Møller Fondens folkeskoledonation. Donationen er på i alt en mia. kr. og skal udmøntes over 4-6 år med to ansøgningsfrister om året.

I anden ansøgningsrunde er der fokus på opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen. Der kan bl.a. søges om støtte til fagfaglig kompetenceudvikling, f.eks. opkvalificering til undervisningskompetence i alle folkeskolens fag. Det er også muligt at søge inden for de pædagogiske områder.

Fonden inviterer skoler, kommuner og andre aktører på folkeskoleområdet til at ansøge om projekter, der vil gøre en forskel i den danske folkeskole og have en gavnlig effekt på elevernes læring og trivsel.

I forbindelse med igangsættelsen af anden ansøgningsrunde udtaler Vurderingsudvalgets formand, Fondens direktør Henrik Tvarnø:

”Vi ser frem til at modtage velbegrundede ansøgninger, som kort og klart redegør for, hvilke behov de udspringer af, hvilke aktiviteter projektet konkret vil bestå af, og hvilke resultater projektet forventes at give. Vi ønsker projekter af høj kvalitet og ser gerne, at flere aktører går sammen om ansøgninger. Vi forventer, at de lærere, pædagoger og skoleledere, der deltager, inddrages i arbejdet med at forberede ansøgningerne.”

Fondens Vurderingsudvalg tager stilling til alle indkomne ansøgninger og bevilliger støtte. Udvalget består af seks personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet. Medlemmerne er Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune, Asger Høeg, direktør for Experimentarium, Thomas Nordahl, professor v. Høgskolen i Hedmark, Jette Præstholm, skoleleder i Skive, Jens Rasmussen, professor v. Aarhus Universitet og Tine Marie Balck Sørensen, lærer på Frederiksberg.

Ansøgningsfristen er den 26. november 2014.

Læs mere om ansøgningskriterierne på fondens hjemmeside


 

Første ansøgningsrunde 2014
I første ansøgningsrunde i foråret 2014 har Fonden indtil nu bevilget 59,8 mio. kr. i støtte til 29 projekter. Derudover fører Fonden fortsat uddybende dialog med et antal ansøgere med henblik på eventuel bevilling. Det forventes, at det samlede bevillingsbeløb vil overstige 100 mio. kr. Fonden modtog i alt 181 ansøgninger i foråret.

 

 


 

 

 


Udskriv

Mod til at Mene

Igennem skolens 200 år lange historie siden 1814, har eleverne spillet en vital rolle i udviklingen. Igennem demonstrationer, taler, og lobbyarbejde har eleverne op gennem det 20. århundrede skridt for skridt tilkæmpet sig retten til at være en del af skolens konstante forandring, hjulpet på vej af lærere, ledere og politikere. Denne udvikling kulminerede i dannelse af en række landsdækkende elevorganisationer, som for 10 år siden blev til organisationen Danske Skoleelever. I dag arbejder Danske Skoleelever for at varetage elevernes interesser, og forsat sørge for, at vores stemmer bliver hørt i spørgsmål om skolen. Denne udvikling vil Danske Skoleelever i samarbejde med Skole i 200 år og Avisen i Undervisningen gerne fejre i år, hvor undervisningspligten fylder 200.

Derfor igangsætter vi en konkurrence, hvor elevernes meninger er i front. Sideløbende med Nyhedsugen i uge 43, 44, 45 og 46, som i år har temaet MOD, har alle elever mulighed for at skrive et kort debatindlæg over emnet ’Mod til at Mene’. Her skal de reflektere over, hvordan elevernes mod til at mene og udtrykke deres meninger, har været med til at forme den skole, de går i dag, og hvilke forandringer, de gerne vil opnå med deres meninger. Debatindlægget skal være mellem 300 og 400 ord langt, og skal uploades på en dertil indrettet side på www.skoleelever.dk, hvor man også kan læse, og få inspiration fra, andre elevers indlæg.

Indlæggene vil efterfølgende blive bedømt af et dommerpanel, bestående af eksperter inden for sprog, politik og debat. Vinderen vil ud over en præmie, få sit indlæg trykt i Dagbladet Politiken, lige som der vil blive udnævnt vindere af konkurrencens anden- og tredjeplads.

Hvis du gerne vil have mere information om konkurrencen, vil der i løbet af september blive lagt en vejledning til at skrive et debatindlæg op på denne side, som du kan få inspiration fra. Ligeledes vil der være historiske eksempler på sager, hvor eleverne konkret har været med til at påvirke deres skolegang, og hvordan skolen så ud for en almindelig elev i gamle dage. Derudover vil det være muligt at finde fem startspørgsmål/temaer, som du kan bruge som hjælp til at komme i gang med dit indlæg. Ligeledes vil dommerne i dommerpanelet og præmierne til de tre vindere blive offentliggjort på siden i løbet af september.

Vi håber på at modtage en masse meningsfulde og modige indlæg. God Nyhedsuge!

Udskriv

Intensiv 2014

I sidste uge afholdt DSE sin årlige sommercamp Intensiv, og den var igen i år en stor succes. Det var dejligt at se så mange dedikerede og aktive elever fra hele landet! Her på sekretariatet synes vi alle at arrangementet er gået fejlfrit, men hvad synes de reelle deltagere egentligt?

Udskriv

Nyt år, ny skole

Nu er sommerferien forbi. Baderingen, og de trekantede is er for en tid lagt væk, for at gøre plads til en ny form for skole, da reformen nu officielt er gået i gang. Samtidigt med at alle skoleeleverne er tilbage på deres pladser, er Danske Skoleelevers arbejde atter i gang for alvor!