Nu kan der igen søges folkeskolemidler hos A.P. Møller Fonden

Nu kan der igen søges folkeskolemidler hos A.P. Møller Fonden

A.P. Møller Fonden åbner i dag for nye ansøgninger til den en milliard store donation til folkeskolen. Ansøgerne opfordres til at tænke ambitiøst og langsigtet. 

I foråret 2015 inviterer Fonden igen skoler, kommuner og andre aktører til at søge om støtte til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere inden for alle folkeskolens fag og områder. Der kan også søges til udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

Ansøgningsfristen for forårets ansøgningsrunde er den 22. april 2015.

Prioriterer volumen og samarbejde

Fonden forventer i denne ansøgningsrunde at give støtte til både store og små projekter men vil i højere grad prioritere større, tværgående samarbejder på en række områder.

”Vi vil gerne opfordre skoler og kommuner til at gøre brug af hinandens styrker og erfaringer. Der er flere emner på folkeskoledagsordnen lige nu, hvor det er helt oplagt at gå sammen om fælles kompetenceløft på tværs af kommunegrænserne. Med donationen har vi endda mulighed for støtte projekter, der kan give et samlet løft i en hel landsdel”, siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og formand for Vurderingsudvalget, der bevilger midler til projekter i folkeskoledonationen.

Fortsat over 750 mio. kr. til rådighed i donationen

Folkeskoledonationen bliver indtil videre uddelt i to ansøgningsrunder om året og løber over 4-6 år. Direktør Henrik Tvarnø understreger, at Fonden ikke ønsker at forcere bevillinger, og at der stadig vil være penge til rådighed til ambitiøse og gennemarbejdede projekter både et, to og tre år frem.    

”Når vi gennemgår en ansøgning er vores spørgsmål altid, om projektet forventes at have en varig positiv effekt på elevernes læring og trivsel. Det kan tage tid at udarbejde sådan et projekt, og vi venter gerne”, udtaler han.

Om folkeskoledonationen

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation på en milliard kr. skal gøre den danske folkeskole endnu bedre.

Fonden har indtil nu bevilget støtte til i alt 52 projekter og er fortsat i dialog med en række ansøgere fra efterårets ansøgningsrunde om en eventuel bevilling. Fonden forventer, at de to første ansøgningsrunder med ansøgningsfrister i 2014 vil resultere i støtte til ca. 70 projekter med et samlet bevillingsbeløb på 220-230 mio. kr.

 

 

 

Læs mere om ansøgningskriterierne til forårets ansøgningsrunde på apmollerfonde.dk/folkeskolen
For yderligere oplysninger kontakt sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen, tlf. 33 63 34 11

Eleverne skal trives i skolen

Eleverne skal trives i skolen

Trivsel i skolen har betydning for, hvor godt man lærer. Derfor måles trivslen netop nu på alle landets folkeskoler. Frem til og med den 20. marts 2015 gennemføres en national trivselsmåling blandt alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

I trivselsmålingen skal elever i indskolingen svare på 20 spørgsmål, mens elever på mellemtrinnet og i udskolingen skal svare på 40 spørgsmål. Spørgsmålene handler blandt andet om mobning, uro i klassen og skolens undervisningslokaler. Som elev får man klassens resultater præsenteret af sin lærer.

Måske har din klasse allerede deltaget i trivselsmålingen. Hvis ikke, kan du spørge én af dine lærere, hvornår I skal være med.

Målingen skal være årligt tilbagevendende og give kommuner og skoler landet over et redskab til at arbejde med trivslen på skolen eller i de enkelte klasser. Danske Skoleelever har været involveret i udviklingen af trivselsmålingen.

Du kan læse mere om trivselsmålingen her http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Trivsel-og-undervisningsmiljoe/National-maaling-af-elevers-trivsel.

Indeklima på skolen

kurser jan5

Elever tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr

Danske Skoleelever (DSE) tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr. Undersøgelsen omfatter 25 skoler og kører frem til juli 2015.

Projektets formål er:

  • at lade skolelever - i samarbejde med lærere - måle det faktiske indeklima i skolerne (temperatur, fugt, CO2 og støj) med professionelt måleudstyr, samt
  • at analysere og offentliggøre resultaterne og lade disse indgå i undervisningen, f.eks. fokus på indeklima, sundhed eller naturvidenskab/matematik

Projektet er et samarbejde imellem DSE, rådgivningsfirmaet EXERGI Partners samt IC-Meter. Til formålet stiller måleproducenten IC-Meter 25 målesæt til rådighed for projektet. Danske Skoleelever (DSE) og EXERGI Partners støtter projektet ved gratis arbejde.

Introduktion

Se vejledningen her

Se aftaleformular her


Vilkår for deltagelse

Alle skoler, hvor elevrådet er medlemmer af Danske Skoleelever, kan komme i betragtning.

Kriterier:

  • at skolens elevråd påtager sig ansvaret for målinger og måleudstyr samt måler og uploader målinger for så mange undervisningslokaler som muligt til DSE’s hjemmeside, med 2 uger i hvert lokale
  • at skolens ledelse støtter og bistår i måleprojektet og godkender, at målingerne kan vises offentligt på danske skoleelevers hjemmeside (se særlig aftale herom), samt
  • at lærerne inddrager målinger og indeklima i undervisningen.

Efter projektets afslutning tilhører måleudstyret (til en værdi af godt 4.000 kr.) elevrådet.

Intensiv 2014

I sidste uge afholdt DSE sin årlige sommercamp Intensiv, og den var igen i år en stor succes. Det var dejligt at se så mange dedikerede og aktive elever fra hele landet! Her på sekretariatet synes vi alle at arrangementet er gået fejlfrit, men hvad synes de reelle deltagere egentligt?