Netværksdag 26. november

26.nov

I Team Kompetence afholdte vi Netværksdag, den 26. november på Odin Havnepark i Odense. Det var et arrangement for de elevvenlige kommuners fælleselevråd.

A.P. Møller Fonden får 118 nye folkeskoleansøgninger

A.P. Møller Fonden har modtaget 118 ansøgninger i efterårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen. I forårets runde blev der bevilget støtte til 40 projekter, der har modtaget i alt 141,4 mio. kr. til efteruddannelse og opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere.

Nye bevillinger i begyndelsen af 2015

Med 118 ansøgninger i efterårets ansøgningsrunde vil en række kommuner, skoler og foreninger få støtte til at sætte nye efteruddannelsesprojekter i gang i begyndelsen af det nye år. Alle de nye ansøgninger vil nu blive læst og vurderet af Fondens Vurderingsudvalg. Ansøgerne kan forvente, at de i slutningen af januar vil få svar på, om de kan realisere deres projekter med midler fra Fonden.

”Vi oplever stor interesse for at drage nytte af Fondens donation til Folkeskolen både gennem de mange ansøgninger og i vores løbende dialog med kommuner, folkeskoler og de mange andre aktører på området. Vi har også denne gang modtaget ansøgninger fra hele landet, og der er både kommuner, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder blandt ansøgerne. Vi forventer, at der igen vil være grundlag for at yde støtte til et større antal projekter, der kan bidrage til at gøre folkeskolen endnu bedre”, udtaler formand for Vurderingsudvalget og direktør i Fonden Henrik Tvarnø.

40 meget forskellige projekter i første ansøgningsrunde

De 40 projekter, som har fået bevilget støtte i første ansøgningsrunde, er meget forskellige mht. størrelse og indhold. Bevillingerne afspejler spændvidden i de ansøgninger, Fonden modtog i første runde.

”Vi er meget tilfredse med, at vi allerede efter første ansøgningsrunde har sendt godt 140 mio. kr. ud at arbejde i den danske folkeskole, og at der både har været grundlag for at støtte små projekter forankret på en enkelt skole og større tværkommunale projekter. Vi finder, at alle de 40 projekter er af høj kvalitet, og at de på hver deres måde vil møde de forskellige lokale behov, de er forankret i. Det er vores klare forventning, at de støttede projekter vil kunne bidrage til det løft for folkeskolernes elever rundt omkring i landet, som er formålet med Fondens samlede donation på 1 mia. kr.” siger direktør Henrik Tvarnø.


To af de støttede projekter kan illustrere den store spændvidde.

  • Der er bevilget 21 mio. kr. i støtte til et projekt forankret på Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi, som omfatter 12 kommuner og dermed 217 skoler, 74.000 skoleelever og godt 9.000 lærere, pædagoger og skoleledere. Projektet omhandler forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling.
  • Et andet og langt mindre projekt er rettet mod alle musiklærere i Rebild Kommune. De opkvalificeres i undervisningsmetoden ’Music Mind Games’, hvor eleverne lærer musikteori på en legende og kreativ måde. Opkvalificeringen har til formål at gøre undervisningsmetoden til rygrad i skolernes musikundervisning, og Fondens bevilling lød på 327.666 kr.

Forårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen forventes offentliggjort den 18. februar 2015. Forventet ansøgningsfrist er den 22. april 2015.

Kontakt: Sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen, tlf. 33 63 34 11.

Mere information: apmollerfonde.dk/folkeskolen