Elev i sikkerhedsgruppen/udvalget

ET TILBUD TIL KOMMUNENS ELEVER; DER SIDDER MED I SIKKERHEDSGRUPPERNE

Eleverne har ret til at sidde med i skoleudvalg, der håndterer opgaver, der vedrører dem, deres hverdag og miljøet på skolen. Det gælder blandt andet sikkerhedsudvalget og/eller undervisningsmiljøudvalget, hvor eleverne må være repræsenteret med to personer.

Dette kursus vil:

  • Oplære elevrepræsentanterne i sikkerhedsudvalget i, hvad deres rolle og opgave er.
  • Give dem redskaberne til at arbejde med undervisningsmiljø, undervisningsmiljøvurderingen og handlingsplaner for skolernes undervisningsmiljø.
  • Behandle samarbejdet mellem lærere og elever.

GENERELLE VILKÅR FOR KOMMUNALE ELEVKURSER

Målgruppe: Kurset er kun for elever.

Varighed: Mellem 4-6 timer

Undervisere: Kurset afholdes af DSEs frivillige. 

Tilpas kurset lokale ønsker: Kurset planlægges i et samarbejde mellem DSE og den enkelte kommune. På den måde kan det tilpasses lokale ønsker og forhold.

Faciliteter: Kommunen finder egnede lokaler og betaler eventuelle udgifter for lokaleleje. Der skal være projektor og lydudstyr til rådighed.

Forplejning: Kommunen sørger for forplejning til alle deltagere og undervisere og betaler udgiften hertil.

Transport: Kommunen betaler undervisernes rejseomkostninger.

Reklame for dagen: Kommunen står for at informere skolerne og de relevante kursister om kurset.

Administration: Kommunen står ligeledes for at administrere tilmeldinger til kurset. Kommunen sender en deltagerliste (med navn, skole, mail og mobilnummer på deltagerne) til Danske Skoleelever i forbindelse med kurset.