Elev i skolebestyrelsen

ET TILBUD TIL KOMMUNENS ELEVER, DER SIDDER MED I SKOLEBESTYRELSERNE

Eleverne skal inddrages i skolebestyrelsen gennem to repræsentanter. Men mange elever mangler viden om skolebestyrelsens opgaver og arbejde til at kunne deltage optimalt og bidrage med gode og brugbare inputs.

Med dette kursus uddannes de elever, der er valgt ind i skolebestyrelsen, til at håndtere denne opgave.

Kurset vil komme omkring emner som:

  • Hvilke opgaver varetager skolebestyrelsen?
  • Hvad vil det sige at sidde i skolebestyrelsen, og hvad er elevrepræsentanternes rolle her?
  • Hvordan skal elevrepræsentanterne agere før, under og efter skolebestyrelsesmøder?
  • Hvordan kan elevrepræsentanterne få større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål?
  • Hvordan kan samspillet mellem voksen og elev optimeres?

GENERELLE VILKÅR FOR KOMMUNALE ELEVKURSER

Målgruppe: Kurset er kun for elever.

Varighed: Mellem 4-6 timer

Undervisere: Kurset afholdes af DSEs frivillige. 

Tilpas kurset lokale ønsker: Kurset planlægges i et samarbejde mellem DSE og den enkelte kommune. På den måde kan det tilpasses lokale ønsker og forhold.

Faciliteter: Kommunen finder egnede lokaler og betaler eventuelle udgifter for lokaleleje. Der skal være projektor og lydudstyr til rådighed.

Forplejning: Kommunen sørger for forplejning til alle deltagere og undervisere og betaler udgiften hertil.

Transport: Kommunen betaler undervisernes rejseomkostninger.

Reklame for dagen: Kommunen står for at informere skolerne og de relevante kursister om kurset.

Administration: Kommunen står ligeledes for at administrere tilmeldinger til kurset. Kommunen sender en deltagerliste (med navn, skole, mail og mobilnummer på deltagerne) til Danske Skoleelever i forbindelse med kurset.