Kontaktlærerkursus på kommunalt plan

SAML KOMMUNENS ELEVRÅDSKONTAKTLÆRERE TIL EN KURSUSDAG OM ELEVRÅDSARBEJDET 

Danske Skoleelevers mangeårige erfaring med elevrådsarbejde har vist, at kontaktlæreren har enorm betydning for, hvordan elevrådsarbejdet fungerer på skolen. Derfor har vi udviklet en kontaktlæreruddannelse, som giver kontaktlærerne en grundlæggende viden om kontaktlærerrollen og elevrådsarbejdet samt masser af redskaber og nye inputs til deres arbejde.

Derudover er dagen en god mulighed for at møde en masse andre kontaktlærere. De fleste elevråd oplever mange af de samme udfordringer i det daglige arbejde, så ved at lære af hinandens erfaringer kan elevrådsarbejdet komme til at fungere endnu bedre.

Uddannelsen er udviklet på baggrund af mange års praktisk erfaring med, hvad der virker i elevrådsarbejdet. På den baggrund er følgende elementer centrale i forløbet:

  • Elevrådet og rammerne for dets arbejde, herunder relevante love og regler
  • Erfaringsudveksling og netværk; alle kan bidrage med inputs og selv få gode ideer fra kollegerne
  • Konkrete værktøjer: Hvordan holder man et spændende møde, og hvordan skaber man rammerne for at lave gode aktiviteter? Få nogle konkrete ideer og værktøjer til at kvalificere arbejdet
  • Rollen som den gode kontaktlærer
  • Det gode samarbejde

TAG ELEVERNE MED

Tag eleverne med og hold en kursusdag for både lærere og elever om arbejdet

Ved at tage eleverne med sikres, at alle, der arbejder med området, har viden om deres rolle og opgaver, ligesom indsatsen og samarbejdet om arbejdet ude på de enkelte skoler styrkes.

Dagen startes samlet med en intro til området. Herefter deles deltagerne op i lærere og elever, hvor de undervises fra forskellige vinkler gennem oplæg, øvelser og diverse workshops. Til sidst samles alle igen til en fælles opsamling og idegenerering om det videre arbejde.

Generelle vilkår

Målgruppe: Dette kursus kan afholdes enten kun for lærere eller for lærere og elever samtidig.

Varighed: Fra 9.00 til 15.00

Undervisere: Kurset afholdes af DSEs ansatte organisationskonsulenter og unge frivillige.

Tilpas kurset lokale ønsker: Kurset planlægges i et samarbejde mellem DSE og den enkelte kommune. På den måde kan det tilpasses lokale ønsker og forhold.

Faciliteter: Kommunen finder egnede lokaler og betaler eventuelle udgifter for lokaleleje. Der skal være projektor og lydudstyr til rådighed.

Forplejning: Kommunen sørger for forplejning til alle deltagere og undervisere og betaler udgiften hertil.

Transport: Kommunen betaler undervisernes rejseomkostninger.

Reklame for dagen: Kommunen står for at informere skolerne og de relevante kursister om kurset.

Administration: Kommunen står ligeledes for at administrere tilmeldinger til kurset. Kommunen sender en deltagerliste (med navn, skole, mail og mobilnummer på deltagerne) til Danske Skoleelever i forbindelse med kurset.