Skolelederkursus

ELEVINDDRAGELSE - DEN MODERNE LEDERS VÆRKTØJ

Hvordan skaber du som leder begejstrede og engagerede elever? Hvordan sikrer du, at eleverne både trives og klarer sig fagligt godt?

Det drejer sig i høj grad om en inddragende ledelseskultur på skolen. Når skolelederen giver eleverne ansvar, inddrager dem i beslutningsprocesser og i opgaveløsning på skolen, så trives de bedre, bliver mere engagerede og klarer sig bedre fagligt. Det billede står klart for Danske Skoleelever på baggrund af mange års erfaring med elevdemokrati og elevinddragelse.

Kurset har fokus på skabelsen af en inddragende kultur på skolen. Inddragelse tænkes her bred forstand og ikke kun omkring elevrådsarbejdet. Kurset tager udgangspunkt i organisationens erfaringer, men vil også fokusere på at få aktiveret de deltagende skolelederes kompetencer. Målet med kursusforløbet er, at alle deltagere får meget konkrete værktøjer med hjem, som kan bruges i det daglige arbejde på skolen.

GENERELLE VILKÅR

Målgruppe: Kurset er for skoleledere og voksne, der arbejder med ledelse på skolen (fx formanden for skolebestyrelsen, vicelederen eller afdelingslederen). Det er muligt at tage flere af sted fra samme skole.

Tid: 10-14.30.

Undervisere: Kurset afholdes af DSEs ansatte organisationskonsulenter og unge frivillige.

Tilpas kurset lokale ønsker: Kurset planlægges i et samarbejde mellem DSE og den enkelte kommune. På den måde kan det tilpasses lokale ønsker og forhold.

Faciliteter: Kommunen finder egnede lokaler og betaler eventuelle udgifter for lokaleleje. Der skal være projektor og lydudstyr til rådighed.

Forplejning: Kommunen sørger for forplejning til alle deltagere og undervisere og betaler udgiften hertil.

Transport: Kommunen betaler undervisernes rejseomkostninger efter bilag.

Reklame for dagen: Kommunen står for at informere skolerne og de relevante kursister om kurset.

Administration: Kommunen står ligeledes for at administrere tilmeldinger til kurset. Kommunen sender en deltagerliste (med navn, skole, mail og mobilnummer på deltagerne) til Danske Skoleelever i forbindelse med kurset.