Indeklima på skolen

kurser jan5

Elever tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr

Danske Skoleelever (DSE) tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr. Undersøgelsen omfatter 25 skoler og kører frem til juli 2015.

Projektets formål er:

  • at lade skolelever - i samarbejde med lærere - måle det faktiske indeklima i skolerne (temperatur, fugt, CO2 og støj) med professionelt måleudstyr, samt
  • at analysere og offentliggøre resultaterne og lade disse indgå i undervisningen, f.eks. fokus på indeklima, sundhed eller naturvidenskab/matematik

Projektet er et samarbejde imellem DSE, rådgivningsfirmaet EXERGI Partners samt IC-Meter. Til formålet stiller måleproducenten IC-Meter 25 målesæt til rådighed for projektet. Danske Skoleelever (DSE) og EXERGI Partners støtter projektet ved gratis arbejde.

Introduktion

Se vejledningen her

Se aftaleformular her


Vilkår for deltagelse

Alle skoler, hvor elevrådet er medlemmer af Danske Skoleelever, kan komme i betragtning.

Kriterier:

  • at skolens elevråd påtager sig ansvaret for målinger og måleudstyr samt måler og uploader målinger for så mange undervisningslokaler som muligt til DSE’s hjemmeside, med 2 uger i hvert lokale
  • at skolens ledelse støtter og bistår i måleprojektet og godkender, at målingerne kan vises offentligt på danske skoleelevers hjemmeside (se særlig aftale herom), samt
  • at lærerne inddrager målinger og indeklima i undervisningen.

Efter projektets afslutning tilhører måleudstyret (til en værdi af godt 4.000 kr.) elevrådet.

Året der gik 2014!

Nu er vi ved at have nået dette års afslutning, og det har godt nok været et spændende et af slagsen. Den nye reform er blevet iværksat, og vi i DSE har startet en masse projekter, og samtidigt afholdt vores største arrangement nogensinde.  Læs mere i artiklen for neden.

DM i Skills 2015

Det kræver skills at tage en erhvervsuddannelse!

DM i Skills er Danmarks hidtil største uddannelsesevent i Bella Center 8.-10. januar 2015.

Formålet med DM i Skills er at hylde landets mest talentfulde unge faguddannede. Formålet er også at give dem en mulighed for at vise deres talent til hinanden, til skoleelever, til forældre og til erhvervslivet.

Med mange tusinde besøgende hvert år, har DM i Skills udviklet sig til et eksperimentarium, hvor udskolingselever selv kan være aktive, prøve et fag, udfordre sig selv på viden og praktiske færdigheder.

Når skoleklasser deltager i forberedelse af DM i Skills, besøger arrangementet og gennemfører opfølgningen, vil væsentlige dele af undervisning i ”Uddannelse og Job” være dækket. I finder tips til forberedelse og opfølgning, film, program og oversigtskort her.

Skoleklasser skal tilmeldes her.

Læs mere om DM i Skills 2015 her. Og følg os på Facebook her.

Hent DM i Skills app. Her kan du finde praktisk information om arrangementet i Bella Center, program, oversigtskort, information om de forskellige fag og meget mere. Den fungeret både til iPhone og Android og findes ved at søge på DM i Skills i AppStore eller GooglePlay. (App’en er stadig ved at blive opdateret. Den forventes at være færdig inden fredag d. 19.12.2014)

Kom til forældreaften d. 8/1 kl. 16.30-19.00 og:

  • Oplev Mads Steffensen og Uddannelsespanelet med Mette Blomsterberg, Stine Bosse og Mattias Tesfaye.
  • Glem alt om aftensmaden derhjemme og nyde lækkerier tilberedt af elever fra Hotel- og Restaurantskolen.
  • Lyt til oplæg om uddannelserne, tale med vejledere, unge og lærere fra erhvervs- og gymnasieuddannelserne.

Find program her.

Der er gratis adgang – indgang ØST er 3 minutters gang fra metrostation Bella Center.

Alle er velkomne.

Vinderne af ”Ny Skole”-konkurrencen er fundet!

I forbindelse med vores store informationskampagne ”Vores Nye Skole” satte vi fede præmier på højkant for det bedste bud på, hvordan vores nye skole skal se ud. Vi har modtaget masser af rigtigt interessante og kreative bud på, hvordan skolen ser ud i fremtiden - set fra et elevperspektiv - og efter dybe overvejelser har vi fundet tre bud, der skilte sig særligt ud.

Det glæder os derfor at offentliggøre:

1. præmien i form af en iPhone 6 – 16 Gb går til Frida Lyngholm Andersen fra Hjørring for bidraget ”Med fødderne i vand”.

2. præmien i form af en iPod går til Kanyaw Kader fra Seminarie Skolen i Aalborg for bidraget ”Om at være barn”.

3. præmien i form af biografbilletter går til Marta, Cecilie-Amy, Signe & Signe fra 6b på Fjordskolen afd. Byskolen i Nakskov for bidraget ”Vores film”.

Vinderne kontaktes direkte, og præmierne afsendes fra Danske Skoleelever først i det nye år. Dermed kan Frida, Kanyaw, Marta, Cecilie-Amy, Signe og Signe se frem til en ekstra julegave!

Tusind tak til alle der har deltaget i konkurrencen – og dermed bidraget den fremtidige udvikling af folkeskolen. Alle indsendte bidrag sendes videre til Undervisningsminister Christine Antorini – så hvem ved måske bliver dit bidrag til virkelighed! 

Netværksdag 26. november

26.nov

I Team Kompetence afholdte vi Netværksdag, den 26. november på Odin Havnepark i Odense. Det var et arrangement for de elevvenlige kommuners fælleselevråd.

A.P. Møller Fonden får 118 nye folkeskoleansøgninger

A.P. Møller Fonden har modtaget 118 ansøgninger i efterårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen. I forårets runde blev der bevilget støtte til 40 projekter, der har modtaget i alt 141,4 mio. kr. til efteruddannelse og opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere.

Nye bevillinger i begyndelsen af 2015

Med 118 ansøgninger i efterårets ansøgningsrunde vil en række kommuner, skoler og foreninger få støtte til at sætte nye efteruddannelsesprojekter i gang i begyndelsen af det nye år. Alle de nye ansøgninger vil nu blive læst og vurderet af Fondens Vurderingsudvalg. Ansøgerne kan forvente, at de i slutningen af januar vil få svar på, om de kan realisere deres projekter med midler fra Fonden.

”Vi oplever stor interesse for at drage nytte af Fondens donation til Folkeskolen både gennem de mange ansøgninger og i vores løbende dialog med kommuner, folkeskoler og de mange andre aktører på området. Vi har også denne gang modtaget ansøgninger fra hele landet, og der er både kommuner, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder blandt ansøgerne. Vi forventer, at der igen vil være grundlag for at yde støtte til et større antal projekter, der kan bidrage til at gøre folkeskolen endnu bedre”, udtaler formand for Vurderingsudvalget og direktør i Fonden Henrik Tvarnø.

40 meget forskellige projekter i første ansøgningsrunde

De 40 projekter, som har fået bevilget støtte i første ansøgningsrunde, er meget forskellige mht. størrelse og indhold. Bevillingerne afspejler spændvidden i de ansøgninger, Fonden modtog i første runde.

”Vi er meget tilfredse med, at vi allerede efter første ansøgningsrunde har sendt godt 140 mio. kr. ud at arbejde i den danske folkeskole, og at der både har været grundlag for at støtte små projekter forankret på en enkelt skole og større tværkommunale projekter. Vi finder, at alle de 40 projekter er af høj kvalitet, og at de på hver deres måde vil møde de forskellige lokale behov, de er forankret i. Det er vores klare forventning, at de støttede projekter vil kunne bidrage til det løft for folkeskolernes elever rundt omkring i landet, som er formålet med Fondens samlede donation på 1 mia. kr.” siger direktør Henrik Tvarnø.


To af de støttede projekter kan illustrere den store spændvidde.

  • Der er bevilget 21 mio. kr. i støtte til et projekt forankret på Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi, som omfatter 12 kommuner og dermed 217 skoler, 74.000 skoleelever og godt 9.000 lærere, pædagoger og skoleledere. Projektet omhandler forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling.
  • Et andet og langt mindre projekt er rettet mod alle musiklærere i Rebild Kommune. De opkvalificeres i undervisningsmetoden ’Music Mind Games’, hvor eleverne lærer musikteori på en legende og kreativ måde. Opkvalificeringen har til formål at gøre undervisningsmetoden til rygrad i skolernes musikundervisning, og Fondens bevilling lød på 327.666 kr.

Forårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen forventes offentliggjort den 18. februar 2015. Forventet ansøgningsfrist er den 22. april 2015.

Kontakt: Sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen, tlf. 33 63 34 11.

Mere information: apmollerfonde.dk/folkeskolen

LK´14 - Tak for sidst!

lk dse

D. 7 - 9 november 2014 blev det største stormøde i Danske Skoleelevers historie afholdt. 500 elever fra hele landet dukkede op til DSE's Landskonference.

Landskonferencen blev afholdt på Vestervangskolen i Randers. Man havde på denne Landskonference sat fokus på den nye folkeskole reform. På denne weekend skulle eleverne snakke og diskutere, hvad eleverne mente og oplevede i forhold til den nye folkeskolereform.

Lørdag, da eleverne skulle på workshops, skulle de i første omgang have et reformoplæg, omkring reformens indhold, da vi kæmper for at informere eleverne. Bagefter skulle de ud på workshops for at arbejde med elevinddragelse og hvor de, som elever, kunne få en reel indflydelse på reformen. Der blev diskuteret, der blev snakket og der blev knoklet, elever synes det var fedt!

Lørdag aften var der gallafest, hvor temaet var "mafia" og eleverne havde klædt sig ud. Derefter var der selvfølgelig fest, hvor der var DJ's der kom og spillede en masse musik for de aktive.

Søndag formiddag blev der snakket udtalelser, hvor der var en masse elever oppe på talerstolen for at tilkendegive deres mening og være med til at have indflydelse på Danske Skoleelevers politik. Der blev b.la. snakket om reform, inklusion og indeklima, hvor en masse elever viste deres interesse. Søndag ved middagstid, var det tid til at vælge en ny Menig Regionsvalgt for region Nordjylland, hvor Alberte var det eneste opstillede, og blev valgt ind.

Derefter var der valgt til regionsbestyrelser i de forskellige regioner. Stort tillykke til Alberte, med hendes menig post, og til alle dem der blev valgt ind i regionsbestyrelserne.

Vi fra Danske Skoleelevers bestyrelse og sekretariat vil gerne sige mange tak til alle de 500 elever dem kom til LK. VI havde den fedeste weekend og det håber vi også I havde - vi ses til Generalforsamlingen!

Egmont Rapporten 2014

        Egmont                Egmont 2

Mere end 25 % af danske børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i nærmeste familie eller oplever selv at blive ramt af alvorlig sygdom. Inden de fylder 25 år.

Egmont Rapporten 2014 undersøger, hvordan vi kan hjælpe børnene og de unge med at håndtere livskrisen bedst muligt.

Læs mere her!