Stor kampagne mod ensomhed blandt børn og unge på DR

22.000 børn er ensomme lige nu, og DR har sat sig for at bekæmpe ensomhed. Det sker med en kampagne mod ensomhed i uge 17.

 

Mandag aften kan du se en dokumentar om ensomme børn på DR Ultra klokken 20. Dokumentaren bliver sendt igen torsdag den 23. april klokken 18.10. Efter torsdags udsendelsen er der chat med pigerne fra dokumentaren på www.dr.dk/ultra. Chatten er cirka fra klokken 18.30-19.

 

DR Ultra  Nyt bringer også indslag om ensomhed hver dag i uge 17. Tirsdag følger Ultra Nyt op på dokumentaren med reaktioner fra en af børnenes klassekammerater.

 

På studietur til USA

I Danske Skoleelever prioriterer vi hvert år at søge inspiration og gode ideer til hvordan det gode skoleliv kan sikres for alle elever. Denne søgen går ud også ud over landets grænser og i år vendte vi endnu engang blikket mod USA.

USA er på mange måder et foregangsland som er værd at lade sig inspirere af - også på uddannelses-området. Faktum er at USA og Danmark gør tingene meget forskelligt og det derfor er oplagt at få anderledes og spændende input med hjem til det danske skolesystem.

Vi har glædet os meget til turen og ser nu frem til at dele vores erfaringer med jer.

I dagbogen kan du finde flere detaljer og historier om vores oplevelser i USA.

God læselyst!

Se dagbogen for USA 2015

Nye vejledninger skal hjælpe frie skoler med at inddrage elever

Efter en række sager på frie grundskoler og efterskoler, hvor elever er blevet udskrevet uden at blive hørt, kommer Undervisningsministeriet nu med to vejledninger, der skal hjælpe skolerne med i højere grad at inddrage eleverne.

Folketingets Ombudsmand har haft en række sager fra frie grundskoler og efterskoler, hvor elever tilsyneladende er blevet udskrevet uden at blive inddraget i beslutningen først. Derfor har ombudsmanden henvendt sig til Undervisningsministeriet om problemstillingen for at sikre, at skolerne fremover inddrager den pågældende elev, når skolerne skal træffe lignende afgørelser om barnet af den karakter.

FN's børnekonventions artikel 12 indebærer nemlig, at børn, der er i stand til at udforme egne synspunkter, også har ret til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet selv. Barnets synspunkter skal samtidig tillægges passende vægt i forhold til, hvor gammel og moden, barnet er.

Derfor har Undervisningsministeriet sammen med de frie skolers skoleforeninger og Danske Skoleelever udarbejdet nyt vejledningsmateriale, som skal hjælpe de frie skoler med at inddrage eleverne, hvis der er tvivl om, hvorvidt eleven kan fortsætte med at gå på skolen.

Undervisningsministeriet derfor har netop udgivet:

  • At lytte og inddrage - FN's børnekonvention og de frie skoler.
  • Jeg har ret til at blive lyttet til - om dine rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen.

"Det er vigtigt, at børns rettigheder bliver overholdt på alle skoler i Danmark. Derfor er det en stor styrke, at foreningerne på de frie skolers område er gået så aktivt ind i arbejdet med at lave de nye vejledninger. Men vejledningerne er kun et skridt på vejen. Det er ude på skolerne, at inddragelsen skal ske. Derfor er det afgørende, at skoleforeningerne og Danske Skoleelever vil gå aktivt ind i at sørge for, at eleverne inddrages i hverdagen ude på skolerne,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Materialet kan findes her: http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Frie/2015/150326-Nye-vejledninger-skal-hjaelpe-frie-skoler-med-at-inddrage-elever

Elevinddragelsesrapporten fra 2014 er nu oversat til engelsk

I forbindelse med vores internationale aktiviteter har vi netop fået oversat Elevinddragelses rapporten fra 2014
"Elevinddragelse i undervisningen - En vej til øget faglighed, trivsel og samfundsengagement" til engelsk. 

Rapporten kan læses online her

Download en lavopløselig pdf her 


PUPIL ENGAGEMENT IN EDUCATION: A MEANS FOR INCREASED ACADEMIC ABILITY, 
WELL-BEING AND SOCIAL COMMITMENT.

The research on pupil engagement shows that when pupils are engaged in the decision-making regarding the planning,
execution, and valuation of their education, they become academically stronger, gain increased wellbeing, and attain a
greater sense of social commitment.

In the new agreement on reforming the public schools in Denmark, which was negotiated into place in June 2013, 
the political parties behind the agreement emphasized that “pupil engagement and pupil democracy are significant 
factors for school development in the future”.                              

     

                elevinddragelses gb

There are, however, several unanswered questions on pupil engagement. With this report, and by answering the two research questions, which, based on the research so far, are the most obvious ones to address, the Association of Danish Pupils pushes the research in pupil engagement another step forward. Even though the research in pupil engagement shows strong and robust positive effects from pupil engagement on pupils’ academic ability, well-being, and social commitment, there have been no studies investigating the reason behind these effects. In this report, we complete the first systematic analysis of this question, and show that the primary reason for the positive effects of pupil engagement, is how pupil engagement creates co-ownership for the pupils in the education, which has a strong positive effect on pupils’ motivation.

Similarly, it has not been researched, whether or not, or how, it is possible to increase pupil engagement. Based on the existing research, and the great political interest for pupil engagement, it does seem to be a particularly relevant question to ask. In this report, we, thusly, analyze this question, and show that it is possible to increase pupil engagement quite strongly, which can be done by completing a competency development course for pupils, teachers, and principals.

Nu kan der igen søges folkeskolemidler hos A.P. Møller Fonden

Nu kan der igen søges folkeskolemidler hos A.P. Møller Fonden

A.P. Møller Fonden åbner i dag for nye ansøgninger til den en milliard store donation til folkeskolen. Ansøgerne opfordres til at tænke ambitiøst og langsigtet. 

I foråret 2015 inviterer Fonden igen skoler, kommuner og andre aktører til at søge om støtte til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere inden for alle folkeskolens fag og områder. Der kan også søges til udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

Ansøgningsfristen for forårets ansøgningsrunde er den 22. april 2015.

Prioriterer volumen og samarbejde

Fonden forventer i denne ansøgningsrunde at give støtte til både store og små projekter men vil i højere grad prioritere større, tværgående samarbejder på en række områder.

”Vi vil gerne opfordre skoler og kommuner til at gøre brug af hinandens styrker og erfaringer. Der er flere emner på folkeskoledagsordnen lige nu, hvor det er helt oplagt at gå sammen om fælles kompetenceløft på tværs af kommunegrænserne. Med donationen har vi endda mulighed for støtte projekter, der kan give et samlet løft i en hel landsdel”, siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og formand for Vurderingsudvalget, der bevilger midler til projekter i folkeskoledonationen.

Fortsat over 750 mio. kr. til rådighed i donationen

Folkeskoledonationen bliver indtil videre uddelt i to ansøgningsrunder om året og løber over 4-6 år. Direktør Henrik Tvarnø understreger, at Fonden ikke ønsker at forcere bevillinger, og at der stadig vil være penge til rådighed til ambitiøse og gennemarbejdede projekter både et, to og tre år frem.    

”Når vi gennemgår en ansøgning er vores spørgsmål altid, om projektet forventes at have en varig positiv effekt på elevernes læring og trivsel. Det kan tage tid at udarbejde sådan et projekt, og vi venter gerne”, udtaler han.

Om folkeskoledonationen

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation på en milliard kr. skal gøre den danske folkeskole endnu bedre.

Fonden har indtil nu bevilget støtte til i alt 52 projekter og er fortsat i dialog med en række ansøgere fra efterårets ansøgningsrunde om en eventuel bevilling. Fonden forventer, at de to første ansøgningsrunder med ansøgningsfrister i 2014 vil resultere i støtte til ca. 70 projekter med et samlet bevillingsbeløb på 220-230 mio. kr.

 

 

 

Læs mere om ansøgningskriterierne til forårets ansøgningsrunde på apmollerfonde.dk/folkeskolen
For yderligere oplysninger kontakt sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen, tlf. 33 63 34 11

Eleverne skal trives i skolen

Eleverne skal trives i skolen

Trivsel i skolen har betydning for, hvor godt man lærer. Derfor måles trivslen netop nu på alle landets folkeskoler. Frem til og med den 20. marts 2015 gennemføres en national trivselsmåling blandt alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

I trivselsmålingen skal elever i indskolingen svare på 20 spørgsmål, mens elever på mellemtrinnet og i udskolingen skal svare på 40 spørgsmål. Spørgsmålene handler blandt andet om mobning, uro i klassen og skolens undervisningslokaler. Som elev får man klassens resultater præsenteret af sin lærer.

Måske har din klasse allerede deltaget i trivselsmålingen. Hvis ikke, kan du spørge én af dine lærere, hvornår I skal være med.

Målingen skal være årligt tilbagevendende og give kommuner og skoler landet over et redskab til at arbejde med trivslen på skolen eller i de enkelte klasser. Danske Skoleelever har været involveret i udviklingen af trivselsmålingen.

Du kan læse mere om trivselsmålingen her http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Trivsel-og-undervisningsmiljoe/National-maaling-af-elevers-trivsel.

Indeklima på skolen

kurser jan5

Elever tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr

Danske Skoleelever (DSE) tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr. Undersøgelsen omfatter 25 skoler og kører frem til juli 2015.

Projektets formål er:

  • at lade skolelever - i samarbejde med lærere - måle det faktiske indeklima i skolerne (temperatur, fugt, CO2 og støj) med professionelt måleudstyr, samt
  • at analysere og offentliggøre resultaterne og lade disse indgå i undervisningen, f.eks. fokus på indeklima, sundhed eller naturvidenskab/matematik

Projektet er et samarbejde imellem DSE, rådgivningsfirmaet EXERGI Partners samt IC-Meter. Til formålet stiller måleproducenten IC-Meter 25 målesæt til rådighed for projektet. Danske Skoleelever (DSE) og EXERGI Partners støtter projektet ved gratis arbejde.

Introduktion

Se vejledningen her

Se aftaleformular her


Vilkår for deltagelse

Alle skoler, hvor elevrådet er medlemmer af Danske Skoleelever, kan komme i betragtning.

Kriterier:

  • at skolens elevråd påtager sig ansvaret for målinger og måleudstyr samt måler og uploader målinger for så mange undervisningslokaler som muligt til DSE’s hjemmeside, med 2 uger i hvert lokale
  • at skolens ledelse støtter og bistår i måleprojektet og godkender, at målingerne kan vises offentligt på danske skoleelevers hjemmeside (se særlig aftale herom), samt
  • at lærerne inddrager målinger og indeklima i undervisningen.

Efter projektets afslutning tilhører måleudstyret (til en værdi af godt 4.000 kr.) elevrådet.

Intensiv 2014

I sidste uge afholdt DSE sin årlige sommercamp Intensiv, og den var igen i år en stor succes. Det var dejligt at se så mange dedikerede og aktive elever fra hele landet! Her på sekretariatet synes vi alle at arrangementet er gået fejlfrit, men hvad synes de reelle deltagere egentligt?

Nyt år, ny skole

Nu er sommerferien forbi. Baderingen, og de trekantede is er for en tid lagt væk, for at gøre plads til en ny form for skole, da reformen nu officielt er gået i gang. Samtidigt med at alle skoleeleverne er tilbage på deres pladser, er Danske Skoleelevers arbejde atter i gang for alvor! 

Internationalt besøg i Norge: Dagbog, dag 1 & 2

Sekretariatsfrivillig Jannik Vandborg, og kommende sekretariatsfrivillig Carl Wengel Grauballe er i disse dage, oppe i Norge for at besøge vores norske kollegaer (Elevorganisasjonen) til deres årlige stormøde, Elevtinget. Du kan her følge deres oplevelser.