Nye regler for lektiehjælp og faglig fordybelse træder i kraft 1. august!

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har i dag underskrevet en bekendtgørelse, der gør lektiehjælp og faglig fordybelse obligatorisk efter sommerferien. Det betyder blandt andet at timerne kan fordeles i løbet af skoledagen, og på den måde gøre lektiehjælp og faglig fordybelse mere givende og interessant for os elever at deltage i. Indtil nu har lektiecaféerne ikke fungeret særligt godt på skolerne, men det håber vi at der bliver lavet om på nu! Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside ved at følge linket herunder!

http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Juli/150703-Nye-regler-om-lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse


Intensiv ´15

intensiv15

26. juli - 1. august 2015                                                                                                             

TILMELD DIG HER!

OM INTENSIV
Intensiv 2015 afholdes fra søndag d. 26.07.2015 til lørdag d. 01.08.2015. Ugen byder på en hel masse forskellige kurser og workshops, og her får du mulighed for at blive en endnu større del af organisationen Danske Skoleelever. Særligt uddanner vi dig i talerteknik, kommunikation, og hvordan du bliver en god oplægsholder og en masse andet. De kompetencer du får igennem uddannelsesugen, kan du bl.a. bruge i din hverdag på din skole og når du skal afholde AEK (Aktivt Elevrådskursus) og KKT (Kropssprog, kommunikation og talerteknik) kurser for DSE.

Du vil desuden møde en masse andre elever, få nye venner samt blive en del af et unikt fællesskab. I løbet at hele ugen vil der selvfølgelig være en masse skæg og ballade, og du kommer bestemt ikke til at kede dig!

Vi glæder os til at se dig! 

HVEM KAN TILMELDE SIG?
Alle elever kan deltage på Intensiv 2015, hvis de efter sommerferien skal fortsætte i grundskolen, og være personligt medlem af DSE.

STED
Klank Efterskole - Skolevej 70, 8464 Galten

PRIS OG TRANSPORT:
Er du personligt medlem koster det 350 kr. at deltage på Intensiv. Er du ikke personligt medlem koster indmeldelsen 120 kr. og derudover de 350 kr. for hele ugen. Du skal selv lægge ud for rejsen, men DSE refunderer efterfølgende.

TILMELDING:
Du tilmelder dig på www.skoleelever.dk/arrangementer og finder “Intensiv 2015”. Har du brug for hjælp kan du ringe til DSE på 70 22 00 33.
Du får med det samme en bekræftelse på din tilmelding, og du vil i god tid få nærmere materiale om ugen tilsendt.

Intensiv er alkoholfri, og der vil være voksne tilstede under hele ugen.

Vi ses til Folkemødet

Folkemødet på Bornholm 2015

Torsdag d. 11 juni drager DSE til Bornholm for at deltage i årets Folkemøde. Vi glæder os rigtigt meget til at deltage i de mange debatter vi er inviteret til. 

"Det bliver nogle rigtigt spændende dage, hvor vi får mulighed for at repræsenterer de danske grundskoleelever i forskellige debatter. Jeg glæder mig rigtigt meget til at diskutere hvordan vi får den danske grundskole til at blive endnu bedre", siger Formand Silke Fogelberg.

DSE vil være til stede på Folkemødet fra torsdag d. 11. juni til søndag d. 14. juni.

Ny kampagne med fokus på elevernes rolle i inkludrende læringsmiljøer

Et stærkt klassefællesskab er afgørende for god inklusion. Et nyt projekt sætter fokus på, hvordan eleverne selv kan være med til at skabe et inkluderende miljø med plads til alle i skolen.

Det er en grundværdi for folkeskolen, at der skal være plads til alle børn i fællesskabet. Det kræver, at lærerne løbende efteruddannes, at der er støtte og opbakning fra forældrene og en kompetent skoleledelse, der sætter tydelig retning.

Men det er også afgørende, at eleverne i klasserne udvikler et stærkt fællesskab. Med støtte fra Undervisningsministeriets pulje om inkluderende fællesskaber vil Danske Skoleelever (DSE) og Danske Handicaporganisationer (DH) med et nyt projekt sætte fokus på, hvordan eleverne kan blive aktive medspillere i at skabe bedre trivsel og inkluderende miljøer.

”Alle elever skal føle, at der er plads til dem i klassefællesskabet, hvis vi skal sikre gode faglige resultater og trivsel for alle. Derfor er det helt essentielt, at vi også fokuserer på, hvordan eleverne kan blive aktive medskabere af et inkluderende miljø i klassen. Eleverne skal vide, at de selv kan gøre meget for at skabe et socialt fællesskab, som alle kan lide at være en del af. Det kræver, at de får mere viden om, hvad inklusion betyder, og hvad det vil sige at have et handicap eller særligt behov,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Som en del af projektet gennemfører organisationerne en visuel informationskampagne med flyers, videoer og oprettelse af en interaktiv hjemmeside. Derudover udvikles et undervisningsspil, hvor eleverne gennem rollespil og dialogkort kan gennemføre klassediskussioner om inklusion. Endelig vil en såkaldt oplægskaravane gennemføre over 300 skolebesøg, hvor skolerne kan høre om de erfaringer, som elever med psykiske og fysiske handicap har med at være inkluderet i folkeskolen, samt hvordan udfordringerne kan løses på skolerne.

Når konflikten flytter hjem - nyt materiale ude

Når konflikten i skolen flytter hjem

 

Hvor meget skal forældrene blande sig, når noget går galt i deres børns skole? Og hvordan skal de blande sig? Det er udgangspunktet

 

En udviklingsgruppe på tværs af flere skoler fra hele landet har med støtte fra TrygFonden udviklet materialet ”Når konflikterne flytter hjem”, der er målrettet forældremøder i 3.-9. klasse. Materialet består af seks filmede cases, hvor forældre frivilligt eller ufrivilligt er inddraget i en skolekonflikt, og kan anvendes som debatoplæg og grundlag for en god dialog om konfliktløsning.

 

”Når konflikterne flytter hjem” er en opfølgning på e-learning materialet ”Problemknuseren”, som havde fokus på, hvordan elever og lærere kunne håndtere konflikter i klasseværelset. Men ikke alle konflikter kan løses i eller af skolen. Og selvom forældre ønsker deres børn det bedste, kan de ubevidst komme til at optrappe en konflikt.

 

Med de seks konflikt-cases er der skabt et godt og virkelighedsnært grundlag for en konstruktiv debat på forældremødet. Hvordan ville I selv handle? Hvordan burde man have handlet? Hvad skete der reelt, og ville I have handlet anderledes, hvis I havde været fuldt vidende om det skete? Og hvordan kan vi bedst sikre, at skole og hjem samarbejder og løfter i flok – for alles bedste?

 

Foruden oplæg og spørgsmål til forældremødet indeholder materialet en beskrivelse til læreren om formålet med ”Når konflikterne flytter hjem”, og hvordan materialet med fordel kan anvendes.

 

TrygFonden har støttet projektet med 649.000 kr., og de involverede parter tæller bl.a. Paradisbakkeskolen, afd. Nexø, Krebs Skole samt Lykkebo Skole. Også lærere fra en række andre skoler har medvirket i udviklingen af materialet.

 

For yderligere information, kontakt

 

Projektleder Jeanette Emme,  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. "> Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 30 26 00 74

Er din skole inklusionsklar?

Inklusion betyder faglighed og trivsel

Folkeskolen skal indrettes så færre elever får brug for specialundervisning eller specialskoletilbud. Den politiske vision om den inkluderende folkeskole handler ikke kun om, at nogle bestemte elever skal kunne være med i folkeskolen, men om at eleverne generelt får bedre faglighed og trivsel i skolen.

Forældre Fremmer Fællesskabet

Forældre Fremmer Fællesskabet er et projekt drevet af Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd med støtte fra Undervisningsministeriet. Kampagnen skal give skolebestyrelser og andre forældre en aktiv og konstruktiv rolle i udviklingen af den inkluderende folkeskole.

Læs mere på: www.inklusionsklar.dkMillioner af teenagere bestemmer ikke over deres egen krop

At bestemme over sin egen krop er en menneskeret. Men over hele verden får millioner af piger og drenge ikke selv lov til at bestemme, hvem de vil være kæreste med, og hvornår de vil have sex. De lever i frygt for seksuelle overgreb og voldtægt. ’My Body My Rights’ er overskriften på Mediekonkurrencen for grundskolernes 6.-10. klasser 2016, som Politiken og Ekstra Bladet afholder i samarbejde med Amnesty International.

Hvem bestemmer over din krop, og om du vil have sex? Hvem vælger din kæreste, og hvem bestemmer, om du skal have børn?
For de fleste teenagere er svaret heldigvis: mig selv. Men for millioner af piger og drenge verden over træffes disse fundamentale livsvalg af andre. Retten til at bestemme over sin egen krop er temaet, når Amnesty International, Politiken og Ekstra Bladets ’Mediekonkurrence for skoler’ løber af stablen i uge 9, 10 og 11 i foråret 2016.


Med Mediekonkurrencen kan elever fra grundskolernes 6.-10. klasser dykke ned i de journalistiske genrer, lege nyhedsredaktion og samarbejde om at formidle de historier, de har fundet frem til. Eleverne bestemmer selv, om historien skal formidles via et nyhedssite eller en avis – eller endda begge dele. Blogging, tv-klip, sociale medier og meget mere kan integreres.

Elever og lærere vil blive hjulpet på vej med blandt andet elevsite, hotline og undervisningsmateriale, og som lærer vælger man selv, om projektet skal ligge i uge 9, 10 eller 11. Mediekonkurrencen kan bruges i dansk, engelsk, samfundsfag, historie, geografi, kristendom, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, og ligger i tråd med mange af disse fags og emners kompetence og færdigheds - og vidensmål.


”Den trykte avis er stadig et kerneprodukt for os, og er en oplagt mulighed for eleverne til at sætte deres aftryk og skabe debat i lokalsamfundet, når avisen trykkes i 1.000 eksemplarer på rigtigt avispapir. Selvom de unge begår sig mest online i dag, tvivler jeg på, at deres budskab altid når bredt nok ud. Her kan den trykte avis noget helt andet og mere,” fortæller projektchef Louise Abildgaard Grøn fra Ekstra Bladet Skole og Politiken Skole.

Det er gratis at deltage i Mediekonkurrence for skoler 2016.


Tilmeld din klasse på politiken.dk/skole eller ekstrabladet.dk/skole

Ballerup Kommune - Årets elevvenlig kommune ´15

Danske Skoleelever har kåret Ballerup Kommune som årets Elevvenlige Kommune 2015. Den ærefulde anerkendelse er tilfaldet Ballerup fordi eleverne i kommunen på forbilledlig vis er blevet inddraget aktivt og konstruktivt i den politiske beslutningsproces.

Dette er kommet til udtryk ved, at Fælleselevrådet i Ballerup har kæmpet for - og er lykkedes med - at få eleverne inddraget i planerne om skolesammenlægningerne i
kommunen, hertil særligt i de demokratiske processer omkring hvordan elevrådene på skolerne skal fungere i en ny hverdag.

Ballerup Kommune er således kåret som årets Elevvenlige Kommune, fordi de i tæt samarbejde med Fælleselevrådet har afholdt flere møder med både politikere, skoleledere og elevrådskontaktlærer i sigtet mod at skabe det gode skoleliv i Ballerup. Derudover har Ballerup Fælleselevråd afholdt et talentshow for eleverne i kommunen for at skabe venskaber og bygge bro mellem eleverne på de forskellige skoler i kommunen.

Vi ønsker Ballerup Kommune tillykke og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde!

ballerup elevvenlig kommune 2015

Indeklima på skolen

kurser jan5

Elever tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr

Danske Skoleelever (DSE) tjekker skolernes indeklima med professionelt udstyr. Undersøgelsen omfatter 25 skoler og kører frem til juli 2015.

Projektets formål er:

  • at lade skolelever - i samarbejde med lærere - måle det faktiske indeklima i skolerne (temperatur, fugt, CO2 og støj) med professionelt måleudstyr, samt
  • at analysere og offentliggøre resultaterne og lade disse indgå i undervisningen, f.eks. fokus på indeklima, sundhed eller naturvidenskab/matematik

Projektet er et samarbejde imellem DSE, rådgivningsfirmaet EXERGI Partners samt IC-Meter. Til formålet stiller måleproducenten IC-Meter 25 målesæt til rådighed for projektet. Danske Skoleelever (DSE) og EXERGI Partners støtter projektet ved gratis arbejde.

Introduktion

Se vejledningen her

Se aftaleformular her


Vilkår for deltagelse

Alle skoler, hvor elevrådet er medlemmer af Danske Skoleelever, kan komme i betragtning.

Kriterier:

  • at skolens elevråd påtager sig ansvaret for målinger og måleudstyr samt måler og uploader målinger for så mange undervisningslokaler som muligt til DSE’s hjemmeside, med 2 uger i hvert lokale
  • at skolens ledelse støtter og bistår i måleprojektet og godkender, at målingerne kan vises offentligt på danske skoleelevers hjemmeside (se særlig aftale herom), samt
  • at lærerne inddrager målinger og indeklima i undervisningen.

Efter projektets afslutning tilhører måleudstyret (til en værdi af godt 4.000 kr.) elevrådet.