Evaluering: Sløjd og håndarbejde skal ikke slåes sammen

Ministeriet for Børn og Undervisning offentliggør i dag evaluering af forsøgene med sløjd og håndarbejde, hvor 19 skoler har slået de to fag sammen til faget håndværk og design. Men rapporten siger, at der er for få forsøg til, at man kan drage nogen konklusioner. Ministeren vil indføre en mere professionel forsøgspraksis.Fra 2009 til 2011 har 24 skoler gennemført forsøg med de praktiske/musiske fag. 19 af skolerne har kørt forsøg med et nyt fag, håndværk og design, dvs. sammenlægning af håndarbejde og sløjd til ét fag.
Men firmaet Rambøll, der har stået for evalueringen, vurderer, at forsøgene ikke kan sige noget om, hvordan en sammenlægning af sløjd og håndarbejde vil styrke den praktisk/musiske fagblok. "Forsøgene er for få, for begrænsede i omfang og for forskellige", lyder det i en pressemeddelelse.  

Potentialer ved sammenlægning af fagene

Dog viser evalueringen, at der er en række potentialer ved et nyt fag. Eleverne får både et større engagement og en større arbejdsglæde, og får også en bedre forståelse af arbejdet med at frembringe et produkt, øget innovation og kreativitet.

I arbejdet med en reform af folkeskolen ønsker børne- og undervisningsminister Christine Antorini en skole, som kombinerer teoretisk viden og praktiske kundskaber og motiverer til at lære mere.

"De praktiske/musiske fag kommer selvfølgelig til at spille en rolle, når vi skal se på koblingen mellem teori og praktiske kundskaber i forbindelse med arbejdet med et udviklingsprogram for folkeskolen", siger Christine Antorini i pressemeddelelsen.

Ministeren vil have ny forsøgspraksis

Hun mener, at evalueringen af forsøgene med de praktiske/musiske fag viser, at der er behov for at ændre på den måde, man laver forsøg. Hun vil have indført en langt mere professionel forsøgspraksis.

"Fremover skal vi gennemføre forsøg af en langt højere kvalitet end tidligere, så vi er sikre på, at vi får viden, som andre skoler også kan lære af. De erfaringer, vi har fra forsøgene med faget håndværk og design tager jeg med mig, når jeg skal drøfte eventuelle ændringer af læreruddannelsen med min kollega uddannelsesminister Morten Østergaard," siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.