Sekretariatsfrivillig, Team Kompetence

Mail.: shr@skoleelever.dk
Mobil.: 60402007


Hvor kommer du fra, og hvor gik du i skole? 
Jeg kommer fra København, hvor jeg sidste år gik på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

Hvordan er du blevet engageret i DSE?
Første gang jeg for alvor var i kontakt med Danske Skoleelever, var da Danske Skoleelever afholdte et kursus i det ungeråd, som jeg sad i. Efter kurset tog jeg med nogle af de andre fra ungerådet med til et arrangement i Danske Skoleelever. Jeg blev hurtigt fanget af stemningen, de mange rare mennesker og muligheden for at sige sin mening. Derudover kunne jeg også mærke, hvor meget jeg udviklede mig fagligt på de mange kurser, jeg var til. På hvert arrangement udviklede jeg mig og mødte spændende, rare mennesker, og jeg valgte derfor at søge ind som frivillig.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig på DSE's sekretariat? 
En typisk arbejdsdag for mig, kunne starte med at jeg er ude i en landets fjerde klasser, sammen men en af vores konsulenter, for at undervise klassen i elevinddragelse. Derefter kunne jeg tage til et møde i et af de fælleselevråd, som jeg er personlig supporter for. Efter en dag med møder ude af huset, vil jeg altid sætte mig i toget hjem til Randers. Her er der også mulighed for at forberede sig til den næste dag.