Udskriv

Elever: Vi vil gerne have tømrere i klasselokalet!

Danske Skoleelever ser positivt på Børne- og Undervisningsministerens udspil om at bringe andre faggrupper ind i skoleundervisningen. Udspillet kan på sigt nedbringe skoletræthed blandt eleverne, lyder budskabet.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har d.d.[1] fremlagt et forslag om, at igangsætte forsøg med andre faggrupper som undervisere i folkeskolen. Lærerne er skeptiske, mens elevernes organisation tror på, at udspillet vil have effekt.

Særligt hos de aktive drenge, der ikke kan sidde stille på stolen længe, er der akut behov for at gøre en indsats. At få andre faggrupper ind i klasselokalet kan være en del af løsningen, mener Vera Rosenbeck, formand for Danske Skoleelever:

”Folkeskolens kassetænkende undervisning er indrettet for de elever, som kan sidde stille og lytte i flere timer. Det skaber en egentlig eksklusion af de elever, der ikke kan følge den type undervisning, som måske kan undgås, hvis eleverne kan få en alternativ type undervisning inspireret af eksempelvis en tømrer, ingeniør eller pædagog.”

Danske Skoleelever mener, at forspillet vil kunne forebygge elevers skoletræthed og øge motivationen for undervisningen.

”Der skal tages hårde metoder i brug for at komme elevers skoletræthed til livs. Det kræver drastiske ændringer i måden at tænke undervisning på. Elever skal undervises, så de udvikler sig – upåagtet af, hvordan de bedst gør det. Derfor vil jeg gerne gå på kompromis med, at det ikke udelukkende er seminarieuddannede voksne elever møder i skolen,” udtaler Vera Rosenbeck.

Formanden for elevorganisationen tager dog et enkelt forbehold:

”Vi vil kræve, at de undervisere der bliver en del af forsøgsordningen kommer på uddannelse eller kursus, inden de bliver konfronterede med 30 af os i vores bedste teenageår. Elever er ikke tjent med undervisere, der ikke kender til pædagogik og ikke har den fjerneste anelse om, hvordan konflikter håndteres, og hvordan man kommunikerer med børn og unge,” slutter Vera Rosenbeck.[1] http://politiken.dk/uddannelse/ECE1542584/toemrere-skal-undervise-i-skolen/