Udskriv

Elever raser: Skoler overholder ikke simpel lovgivning

Undersøgelse viser, at to tredjedele af de danske folkeskoler ikke udarbejder lovpligtige vurderinger af undervisningsmiljøet. Elevernes organisation, Danske Skoleelever, er rystede over resultatet og kræver skrappere regler og opsyn med skolerne.

I en undersøgelse af 150 folkeskoler i Danmark fremgår det, at over to tredjedele af grundskolerne i Danmark ikke overholder de lovkrav, der stilles til skolemiljøet. Undersøgelsen er lavet i et samarbejde med Altinget og Danske Skoleelever. Den viser at ud af 150 folkeskoler har kun 45 af skolerne indenfor de seneste tre år udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering og offentliggjort denne på skolens hjemmeside.

Det er ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø lovpligtigt for skolerne at udarbejde vurderingen – og denne skal indeholde en handlingsplan for, hvordan miljøet forbedres.

”Det er fuldstændig grotesk, at skoleledelserne ikke tager ansvar for at vurderingerne bliver udarbejdede og offentliggjort. Undervisningsmiljøvurderingerne er det eneste redskab, vi elever har for at kontrollere at vores arbejdsmiljø er tilfredsstillende. Ikke at overholde lovgivningen er at negligere et af de elementer, der har størst betydning for elevers hverdag,” siger Vera Rosenbeck, formand for Danske Skoleelever.

Den manglende fokus på forbedringen af undervisningsmiljøet kan mærkes på skolerne. I en undersøgelse udarbejdet af Danske Skoleelever og Berlingske Tidende i foråret 2011 svarer over 50 % af de 2000 adspurgte elever, at de vil betegne indeklimaet på deres skole som enten ”dårligt” eller ”meget dårligt”.

Danske Skoleelever ønsker derfor en strammere lovgivning på området, der kan sikre, at elevernes undervisningsmiljø bliver taget alvorligt:

”Det er for nemt for skolerne at ignorere lovgivningen, når der ikke findes nogle sanktionsmuligheder. Vi ønsker derfor en klagemyndighed, som kan fungere som elevernes ombudsmand i spørgsmål om undervisningsmiljø, som er bemyndiget til at sanktionere skoler, der ikke overholder undervisningsmiljøloven,” siger Vera Rosenbeck og fortsætter:

”Ingen voksne ville acceptere de arbejdsforhold, som langt de fleste elever møder hver dag i skolen. Det er mig en gåde, hvordan politikere kan vende det døve øre til, blot fordi der er tale om børn og unge mennesker. Det accepteres jo at selv den simpleste lovgivning på skoleområdet ikke overholdes, og det går i høj grad går ud over elevernes trivsel og faglige niveau.”