web social icon fb   web social icon twitter   web social icon insta

Kurven er tom

Elevinddragelse

topbilleder elevinddragelse

Danske Skoleelever har gennem de seneste år arbejdet intenst på at øge inddragelsen af elever i undervisningen samt undersøge effekten af øget elevinddragelse. Dette arbejde fortsætter, da resultater fra vores tidligere projekter viser, at elevinddragelsen kan øges gennem en målrettet indsats og at en indsats vedrørende elevinddragelse med fokus på anvendelsesorienterede værktøjer og tilgange er stærkt efterspurgt ude på skolerne.

Elevinddragelsesprojekter

I 2012 lavede Danske Skoleelever en undersøgelse, der pegede på, at øget elevinddragelse i undervisningen styrker elevernes faglighed, trivsel og samfundsengagement. Der var dog behov for mere viden om, hvilke redskaber og mekanismer, der understøtter elevinddragelsen på bedste vis. Derfor gennemførte Danske Skoleelever et elevinddragelsesprojekt i udskolingen over perioden 2013-2015 i samarbejde med undervisningsministeriet og Aarhus Universitet. Resultaterne fra dette projekt peger på, at indsatsen i klasserne medvirkede til at øge elevinddragelsen i undervisningen. En anden konklusion fra dette projekt var ønsket om at indlede elevinddragelsesindsatsen tidligere i skoletiden. Med afsæt i denne konklusion er elevinddragelsesprojektet på mellemtrinnet blevet en realitet.

Af samme årsag har Danske Skoleelever igangsat et elevinddragelsesprojekt på mellemtrinnet med støtte fra A.P. Møller Fonden. Dette projekt løber over perioden 2015-2017 og har fokus på udviklingen af lærerkompetencer inden for inddragelsen af elever i undervisningen.

En anderledes tilgang til undervisningen

Resultaterne fra 2012-undersøgelsen pegede på en sammenhæng mellem niveauet af elevinddragelse og elevernes faglighed, trivsel og samfundsengagement. Formålet med Danske Skoleelevers elevinddragelsesprojekter er derfor at skabe et øget fokus på inddragelse af eleverne i undervisningen og endvidere at give elever, lærere og skoleledere konkrete værktøjer og metoder til at kunne arbejde målrettet med elevinddragelse i undervisningens planlægning, udførelse og evaluering.

Landsdækkende projekter med forskningsmæssige aspekter af elevinddragelse

Elevinddragelsesprojekterne er baseret på en landsdækkende deltagelse af klasser og antallet af klasser er fastlagt med henblik på at udbrede elevinddragelsesindsatsen i videst muligt omfang og på at etablere et forskningsmæssigt belæg for resultaterne af projektet. Dermed er elevinddragelsesprojekterne forskningsmæssigt funderet både i relation til tilrettelæggelsen af projektet og efterbehandlingen af data.

Det forskningsmæssige aspekt er væsentligt i forhold til at sikre udviklingen og udbredelsen af anvendelsesorienteret viden og kompetencer vedrørende elevinddragelse, således at det muliggøres at elevinddragelse kan blive en forankret del af læringskulturen i de deltagende klasser såvel som på landets skoler generelt.